5 orsaker till att en självhjälpsgrupp kan hjälpa dig bli nykter och drogfri

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

5 orsaker till att självhjälpsgruppen håller dig nykter och drogfri

Funderar du på att ta hjälp av en självhjälpsgrupp som SMART Recovery Sverige för att komma tillrätta med ett beroende? Har du problem med droger, alkohol, spel om pengar eller annat beroende? Då kan en självhjälpsgrupp som SMart Recovery vara en lösning eller ett stöd utöver andra typer av behandlingar. Men, varför fungerar självhjälpsgrupper egentligen? Här är fem viktiga orsaker till det.

Förbättring av självförtroende: Att vara en del av en självhjälpsgrupp kan hjälpa till att öka självkänslan genom att det ger dig och dom andra deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och framgångar med andra som har liknande problem. Genom att stödja varandra och fira varandras framgångar, kan deltagarna lära sig att tro på sig själva och sina förmågor att förbli nyktra, drogfria och spelfria.

Förbättring av hanteringsförmåga: Att lära sig att hantera stress och svåra känslor är en viktig del av tillfrisknande från beroende. Genom att vara en del av en självhjälpsgrupp kan du och dom andra deltagarna få tillgång till olika coping-strategier och tekniker för att hantera svåra situationer såsom exempelvis kraftiga sug. Gruppen kan också ge en trygg och stödjande miljö där du och dom andra deltagarna kan öva på att reglera känslor. (hanteringsförmåga kallas även i Sverige ibland för coping skills)

Gemenskap och stöd: Att vara en del av en självhjälpsgrupp kan ge en känsla av samhörighet och tillhörighet som kan vara svår att hitta på andra ställen. Gruppen kan fungera som en säker plats där du kan dela dina känslor och erfarenheter utan rädsla för att bli dömd. Genom att dela gemensamma utmaningar och framsteg kan du stärka sin motivation och fortsätta ditt tillfrisknande.

Att ge tillbaka: Att hjälpa andra kan ge en känsla av syfte och meningsfullhet som kan vara en viktig del av tillfrisknandet. Genom att delta i volontärarbete kan du använda dina erfarenheter och din kunskap för att hjälpa andra som kämpar med liknande problem. Detta kan också bidra till att stärka din självkänsla och öka känslan av att vara en del av en större gemenskap.

Att följa en nykter och drogfri livsstil: Att vara en del av en självhjälpsgrupp kan hjälpa till att stärka beslutet att leva en nykter och drogfri livsstil genom att erbjuda stöd och verktyg för att hantera de utmaningar som kan uppstå. Gruppen kan också fungera som en påminnelse om varför det är viktigt att hålla sig nykter och hur mycket bättre livet kan vara utan alkohol, spel eller droger.

Ja, detta var några av dom viktigaste punkterna av det som forskning om självhjälpsgrupper anger vara de viktigaste orsakerna till att dom fungerar.

Joel Magnusson

Dela gärna