Vad SMART Recovery Sverige betytt för mig och mitt tillfrisknande från beroendet

Bild på Dennis

Vi har gjort en kort liten intervju med Dennis 34 år. Han har nu fått hjälp för sitt beroende av SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram under snart ett år.

1. Kan du berätta om din bakgrund och din erfarenhet av ditt beroende innan du började med SMART Recovery?
Man kan väl säga att jag hade ett avancerat blandmissbruk där amfetamin, hasch, opiater, alkohol och en del annat ingick. Under senare år med en dragning åt amfetaminet som kan bero på min ADHD. Det har rört sig om periodvis användande där jag med eller utan hjälp försökt att hålla mig nykter och drogfri mellan dessa perioder. Allt började redan i 14 årsåldern med första fyllan för att sedan även bli en del hasch ifrån 17 årsåldern och framåt. Sedan rullade det på.

I början hade användandet en del positiva effekter på mig med exempelvis ökad självkänsla. En falsk sådan skulle jag idag vilja säga. Men ju mer tiden gick desto mer negativa effekter har mitt beroende haft på mig och mitt liv. Några exempel på detta är psykiskt dåligt mående, påverkat mina relationer negativt samt naturligtvis att min karriär inte har gått så bra.

2. Hur kom du i kontakt med SMART Recovery och vad fick dig att välja det som en behandlingsmetod?

Jag satt helt enkelt och googlade på nåt och hittade SMART Recovery Sveriges hemsida. Jag tyckte det lät både spännande och intressant då det var vetenskapligt och evidensbaserat utan en massa hokus pokus. Så jag loggade in och var med på mitt första möte online ganska snart efter det.

3. Vad var de viktigaste verktygen och strategierna som hjälpte dig att hantera ditt blandberoende hos SMART Recovery Sverige?

Viktigaste är för mig mötena där jag träffar andra med samma problem som jag kan identifiera mig med. De har även samma mål som mig och jag kan därför ventilera mina problem på ett bra sätt. De verktyg som jag använder mest från SMART´s program är ”sugsurfa på en våg”, ”ABC verktyget” och ”UNSAi”

4. Kan du beskriva den stöttande gemenskapen i SMART Recovery och hur den hjälper dig under ditt tillfrisknande?

Där träffar jag människor som är öppna om sina problem och känslor och vill samma saker som jag. En härlig kamratskap.

5. Hur hjälper SMART Recovery Sverige dig att hantera svåra känslor och situationer som kan utlösa sug och begär?

På våra självhjälpsmöten kan jag ventilera och prata om saker. Jag lär mig på detta sätt även mer om hur jag kan använda olika verktyg som finns inom SMART Recovery för att lösa mina problem. Exempel på sådana verktyg och tankemodeller är, som jag tidigare nämnde, ”sugsurfa på en våg” men även ”Utmana Irrationella Tankar” (UIT).

Beskrivning av Dennis favoritverktyg och modeller som han nämner i artikeln

Sugsurfa på en våg: Låt ditt sug vara en våg som du surfar på. Ingen våg varar för evigt utan dom försvinner och så kan även ditt sug göra med det här verktyget.

Utmana Irrationell Tanke (UIT): Analysera om din tanke eller idé verkar rationell och bra för dig. Om inte, vänd på den med hjälp av en fråga av karaktären "är xxx verkligen bra för mig?". Om svaret är nej är det ju lätt att förstå att det går att hitta en bättre mer rationell tanke som är hjälpsam för dig.

ABC - verktyget: Med hjälp av detta verktyg / modell kan man analysera orsakskedjan mellan en händelse (A) till din tolkning (B) av händelsen till efterföljande konsekvens (C) som kan vara en känsla eller ett agerande. 

Utmana ditt Negativa Självprat och Agera inte på det (UNSAI): Med det här verktyget gör du ditt sug till någon slags fantasifoster. När du gjort det känns förhoppningsvis suget som något fånigt och det går över.

Ovillkorlig självacceptans: En filosofisk ståndpunkt att du duger precis som du är och att du inte är dina ageranden.

6. Kan du berätta om någon specifik förändring eller framgång du har upplevt genom att delta i SMART Recovery?

Jag har blivit mycket bättre på att acceptera mig själv och de val jag gjort i livet genom att använda tankemodellen om ”ovillkorlig självacceptans”. Det är även mycket lättare att hantera sug idag och jag har fått ett större hopp om en fin framtid.

7. Kan du ge råd till någon som överväger att börja med SMART Recovery för att hantera sitt amfetaminberoende?

Ge det en chans och prova. Det är ju forskningsbaserat och inga ”hittepågrejer” ingår så det är lätt att acceptera och det fungerar ju bevisligen.

8. Har du upplevt några återfall eller att du halkat lite under ditt tillfrisknande och hur har du hanterat dem?

Innan jag började jobba med SMART Recoverys självhjälpsprogram hade jag många återfall. Efter jag börjat med SMART recovery har jag inte tagit några återfall eller halkat det minsta. En helt obruten nykterhet och drogfrihet sedan jag gick med.

9. Hur hjälper SMART Recovery dig att bygga upp ett hälsosammare liv och vad är nästa steg i ditt tillfrisknande?

Jag känner verkligen att jag nu är bättre rustad för att klara negativa saker i mitt liv. Samtidigt så har jag sett till att det händer många nya saker i mitt liv då ju både mitt hopp och mitt mod har ökat. Jag skall tillsammans med en annan mötesledare inom SMART öppna ett nytt möte. Jag håller på att byta karriär till något som ligger inom ett helt nytt område. Jag har även blivit kontaktperson åt en yngre person via socialen här i kommunen. Mitt liv går verkligen framåt på ett bra sätt nu.

Tack Dennis för dina ärliga och öppna svar

SMART Recovery Sverige / Joel Magnusson

Dela gärna