Några beroendecoacher som jobbar med SMART Recovery’s program i Sverige

Joel Magnusson Beroendecoach

Använder i princip uteslutande SMART Recovery Sverige tekniker och verktyg

Dela gärna